6.1. Výběr kodeků a nosných formátů

Audio a video kodeky pro enkódování jsou vybírány příslušnými volbami -oac a -ovc. Napište například:

mencoder -ovc help

pro seznam video kodeků podporovaných verzí programu MEncoder na vašem počítači. Dostupné jsou následující možnosti:

Audio (zvukové) kodeky:

Jméno audio kodekuPopis
mp3lameEnkóduje do VBR, ABR nebo CBR MP3 pomocí LAME
lavcPoužije se některý z libavcodec audio kodeků
faacFAAC AAC audio enkodér
toolameEnkodér MPEG Audio Layer 2
twolameEnkodér MPEG Audio Layer 2 založený na tooLAME
pcmNekomprimovaný PCM zvuk
copyNereenkóduje, pouze kopíruje komprimované vzorky

Video kodeky:

Jméno video kodekuPopis
lavcPoužije se některý z libavcodec video kodeků
xvidXviD, MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP) kodek
x264x264, MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC), alias H.264 kodek
nuvnuppel video, používaný některými realtime aplikacemi
rawNekomprimované videosnímky
copyNereenkóduje, pouze kopíruje komprimované snímky
framenoPoužité pro 3-průchodové enkódování (nedoporučujeme)

Výstupní nosný formát je vybírán volbou -of. Zadejte:

mencoder -of help

pro seznam všech nosných formátů podporovaných verzí MEncoderu na vašem počítači. Dostupné jsou následující možnosti:

Nosné formáty:

Název nosného formátuPopis
lavfJeden z nosných formátů podporovaných libavformat
aviAudio-Video Interleaved (Prokládané audio s videem)
mpegMPEG-1 a MPEG-2 PS
rawvideosurový (raw) video datový proud (žádný muxing – pouze jeden video proud)
rawaudiosurový (raw) audio datový proud (žádný muxing – pouze jeden audio proud)

Nosný formát AVI je nativním nosným formátem MEncoderu, což znamená, že je tím, který je nejlépe zpracován a pro nějž byl MEncoder navržen. Jak bylo zmíněno, ostatní nosné formáty jsou použitelné, ale můžete při jejich použití narazit na problémy.

Nosné formáty libavformat:

Pokud jste si zvolili libavformat pro provádění muxování výstupního souboru (pomocí -of lavf), příslušný nosný formát bude určen z přípony výstupního souboru. Můžete vynutit určitý nosný formát pomocí parametru format knihovny libavformat.

Název libavformat nosného formátuPopis
mpgMPEG-1 a MPEG-2 PS
asfAdvanced Streaming Format
aviAudio-Video Interleaved
wavWaveform Audio
swfMacromedia Flash
flvMacromedia Flash video
rmRealMedia
auSUN AU
nutotevřený nosný formát NUT (experimentální a dosud neslučitelný se specifikací)
movQuickTime
mp4formát MPEG-4
dvSony Digital Video
mkvOtevřený nosný audio/video formát Matroska

Jak vidíte, libavformat umožňuje MEncoderu muxovat do velkého množství nosných formátů. Naneštěstí, jelikož MEncoder nebyl od počátku navržen pro podporu jiných nosných formátů než AVI, měli byste být paranoidní ve vztahu k výstupnímu souboru. Ověřte si prosím pro jistotu, že audio/video synchronizace je OK a soubor lze správně přehrát i jinými přehrávači, než MPlayer.

Příklad 6.1. Enkódování do formátu Macromedia Flash

Vytvoření Macromedia Flash videa vhodného pro přehrávání ve webovém prohlížeči pomocí Macromedia Flash pluginu:

mencoder vstupní.avi -o výstupní.flv -of lavf \
    -oac mp3lame -lameopts abr:br=56 -srate 22050 -ovc lavc \
    -lavcopts vcodec=flv:vbitrate=500:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3