7.6. Enkódování rodinou kodeků Video For Windows

Video for Windows poskytuje jednoduché enkódování pomocí binárních videokodeků. Můžete enkódovat následujícími kodeky (pokud jich máte víc, řekněte nám to prosím!)

Pamatujte, že podpora těchto kodeků je velmi experimentální a některé z nich nemusí pracovat správně. Některé kodeky budou pracovat pouze v určitých barevných prostorech. Pokud kodek selže, zkuste -vf format=bgr24 a -vf format=yuy2.

7.6.1. Podporované kodeky Video for Windows

Název souboru videokodekuPopis (FourCC)md5sumPoznámka
aslcodec_vfw.dllAlparysoft bezztrátový kodek vfw (ASLC)608af234a6ea4d90cdc7246af5f3f29a 
avimszh.dllAVImszh (MSZH)253118fe1eedea04a95ed6e5f4c28878vyžaduje -vf format
avizlib.dllAVIzlib (ZLIB)2f1cc76bbcf6d77d40d0e23392fa8eda 
divx.dllDivX4Windows-VFWacf35b2fc004a89c829531555d73f1e6 
huffyuv.dllHuffYUV (bezztrátový) (HFYU)b74695b50230be4a6ef2c4293a58ac3b 
iccvid.dllCinepak Video (cvid)cb3b7ee47ba7dbb3d23d34e274895133 
icmw_32.dllMotion Wavelets (MWV1)c9618a8fc73ce219ba918e3e09e227f2 
jp2avi.dllImagePower MJPEG2000 (IPJ2)d860a11766da0d0ea064672c6833768b-vf flip
m3jp2k32.dllMorgan MJPEG2000 (MJ2C)f3c174edcbaef7cb947d6357cdfde7ff 
m3jpeg32.dllMorgan Motion JPEG Codec (MJPG)1cd13fff5960aa2aae43790242c323b1 
mpg4c32.dllMicrosoft MPEG-4 v1/v2b5791ea23f33010d37ab8314681f1256 
tsccvid.dllTechSmith Camtasia Screen Codec (TSCC)8230d8560c41d444f249802a2700d1d5shareware chyba na windows
vp31vfw.dllOn2 Open Source VP3 Codec (VP31)845f3590ea489e2e45e876ab107ee7d2 
vp4vfw.dllOn2 VP4 Personal Codec (VP40)fc5480a482ccc594c2898dcc4188b58f 
vp6vfw.dllOn2 VP6 Personal Codec (VP60)04d635a364243013898fd09484f913fb 
vp7vfw.dllOn2 VP7 Personal Codec (VP70)cb4cc3d4ea7c94a35f1d81c3d750bc8dvadné FourCC?
ViVD2.dllSoftMedia ViVD V2 kodek VfW (GXVE)a7b4bf5cac630bb9262c3f80d8a773a1 
msulvc06.DLLMSU Lossless kodek (MSUD)294bf9288f2f127bb86f00bfcc9ccdda Dekódovatelný Window Media Playerem, MPlayerem nikoli (zatím).
camcodec.dllCamStudio lossless video kodek (CSCD)0efe97ce08bb0e40162ab15ef3b45615sf.net/projects/camstudio

První pole obsahuje názvy kodeků, které by měly být zadány parametru codec, například: -xvfwopts codec=divx.dll Kód FourCC používaný jednotlivými kodeky jsou uvedeny v závorce.

Příklad převodu ISO DVD upoutávku na VP6 flash video soubor s použitím compdata nastavení datového toku:

mencoder -dvd-device zeiram.iso dvd://7 -o upoutavka.flv \
-ovc vfw -xvfwopts codec=vp6vfw.dll:compdata=onepass.mcf -oac mp3lame \
-lameopts cbr:br=64 -af lavcresample=22050 -vf yadif,scale=320:240,flip \
-of lavf

7.6.2. Použití vfw2menc pro vytvoření souboru s nastavením kodeku.

Pro enkódování s Video for Windows kodeky, budete muset nastavit datový tok a další volby. Funkčnost je potvrzena na platformně x86 na *NIX i Windows.

Nejprve musíte sestavit program vfw2menc. Ten je umístěn v podadresáři TOOLS zdrojových kódů MPlayeru. Pro sestavení na Linuxu můžete použít Wine:

winegcc vfw2menc.c -o vfw2menc -lwinmm -lole32

Pro sestavení na Windows v MinGW nebo Cygwin použijte:

gcc vfw2menc.c -o vfw2menc.exe -lwinmm -lole32

Pro sestavení v MSVC budete potřebovat getopt. Getopt lze najít v originálním vfw2menc archivu dostupném na stránkách: MPlayer on win32 projektu.

Níže uvádíme příklad s VP6 kodekem.

vfw2menc -f VP62 -d vp6vfw.dll -s firstpass.mcf

To otevře dialogové okno VP6 kodeku. Pro druhý průchod opakujte tento krok, ale použijte -s secondpass.mcf.

Uživatelé Windows mohou použít -xvfwopts codec=vp6vfw.dll:compdata=dialog, aby dostali dialogové okno kodeku před zahájením enkódování.