4.1. Nastavení MTRR

VELMI doporučujeme skontrolovat, zda jsou MTRR registry správně nastaveny, jelikož mohou velice zvýšit výkon.

Proveďte cat /proc/mtrr:

--($:~)-- cat /proc/mtrr
reg00: base=0xe4000000 (3648MB), size= 16MB: write-combining, count=9
reg01: base=0xd8000000 (3456MB), size= 128MB: write-combining, count=1

Takto to správně ukazuje má Matrox G400 se 16MB paměti. Provedl jsem to z XFree 4.x.x, které nastavuje MTRR registry automaticky.

Pokud nic nefunguje, budete to muset udělat ručně. Nejprve musíte najít bázovou adresu. Máte tři možnosti, jak ji zjistit:

 1. ze startovacích informací X11, například:

  (--) SVGA: PCI: Matrox MGA G400 AGP rev 4, Memory @ 0xd8000000, 0xd4000000
  (--) SVGA: Linear framebuffer at 0xD8000000

 2. z /proc/pci (použijte příkaz lspci -v ):

  01:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc.: Unknown device 0525
  Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable)

 3. ze zpráv jaderného modulu mga_vid (použijte dmesg):

  mga_mem_base = d8000000

Pak zjistěte velikost paměti. Je to velmi snadné, stačí převést velikost video RAM do hexadecimální soustavy, nebo použijte následující tabulku:

1 MB0x100000
2 MB0x200000
4 MB0x400000
8 MB0x800000
16 MB0x1000000
32 MB0x2000000

Pokud znáte bázovou adresu a velikost paměti, začněme nastavovat MTRR registry! Například pro výše uvedenou kartu Matrox (base=0xd8000000) s 32MB RAM (size=0x2000000) stačí spustit:

echo "base=0xd8000000 size=0x2000000 type=write-combining" > /proc/mtrr

Ne všechny procesory mají MTRR. Například starší CPU K6-2 (okolo 266MHz, stepping 0) nemají MTRR, ale stepping 12 je mají (pro ověření spusťte cat /proc/cpuinfo).