4.19. Ostatní vizualizační hardware

4.19.1. Zr

Toto je zobrazovací rozhraní (-vo zr) pro mnoho MJPEG zachytávacích/přehrávacích karet (testováno na DC10+ a Buz a mělo by pracovat i s LML33, tedy DC10). Rozhraní pracuje tak, že snímek zakóduje do JPEG a pak jej pošle do karty. Pro enkódování do JPEG se používá libavcodec a je pro ně nezbytný. Ve speciálním cinerama režimu můžete sledovat filmy v pravém širokoúhlém formátu, kterého je dosaženo tak, že máte dvě promítačky a dvě MJPEG karty. V závislosti na rozlišení a nastavení kvality může toto rozhraní vyžadovat spoustu výkonu CPU. Nezapomeňte zadat -framedrop, pokud je váš počítač příliš pomalý. Poznámka: Můj AMD K6-2 350MHz je (s -framedrop) vcelku adekvátní pro sledování materiálu o rozměru VCD a podškálovaných filmů.

Toto rozhraní komunikuje s jaderným modulem dostupným na http://mjpeg.sf.net, takže jej nejdříve musíte zprovoznit. Přítomnost MJPEG karty je autodetekována skriptem configure. Pokud detekce selže, vynuťte ji pomocí

./configure --enable-zr

Výstup může být ovlivňován několika volbami. Obšírný výklad těchto voleb naleznete v man stránce, krátký přehled obržíte spuštěním

mplayer -zrhelp

Věci jako škálování a OSD (display na obrazovce) nejsou tímto rozhraním pokryty, ale lze jich dosáhnout pomocí video filtrů. Například mějte video o rozlišení 512x272 a chcete jej přehrávat na celé obrazovce přes DC10+, pak máte tři základní možnosti, jak to udělat. Můžete škálovat video na šířku 768, 384 nebo 192. Z důvodu výkonu a kvality si zvolíte škálování filmu na 384x204 pomocí bilineárního softwarového škálovače. Příkazový řádek je pak

mplayer -vo zr -sws 0 -vf scale=384:204 film.avi

Ořezání lze provést crop filtrem a samotným rozhraním. Řekněme, že film je příliš široký pro promítání na vaší Buz a proto chcete použít -zrcrop pro zůžení filmu, pak byste měli použít následující příkaz

mplayer -vo zr -zrcrop 720x320+80+0 benhur.avi

chcete-li použít filtr crop, proveďte

mplayer -vo zr -vf crop=720:320:80:0 benhur.avi

Zvláštní případy -zrcrop vyvolá režim cinerama, takže rozprostřete film na několik televizí nebo promítaček, čímž se vytvoří větší obraz. Předpokládejme, že máte dvě promítačky. Levá je připojena k vaší Buz na /dev/video1 a pravý je připojen do vaší DC10+ na /dev/video0. Film má rozlišení 704x288. Předpokládejme rovněž, že pravá promítačka je černobílá a levá umí JPEG snímky s kvalitou 10, pak byste měli použít následující příkaz

mplayer -vo zr -zrdev /dev/video0 -zrcrop 352x288+352+0 -zrxdoff 0 -zrbw \
    -zrcrop 352x288+0+0 -zrdev /dev/video1 -zrquality 10 \
        movie.avi

Jak vidíte, volby uvedené před druhým -zrcrop jsou předány pouze do DC10+ a volby za druhým -zrcrop do Buz. Maximální počet MJPEG karet zahrnutých do cinerama režimu jsou čtyři, takže můžete sestavit zobrazovací stěnu 2x2.

Nakonec důležité upozornění: Nespouštějte ani nezastavujte XawTV na přehrávacím zařízení během přehrávání, zhavaru je vám počítač. Můžete však NEJDŘÍV spustit XawTV a PAK spustit MPlayer, počkat až MPlayer skončí a PAK zastavit XawTV.

4.19.2. Blinkenlights

Toto rozhraní je schopno přehrávání pomocí Blinkenlights UDP protokolu. Pokud nevíte co je Blinkenlights nebo jeho nástupce Arcade, zjistěte si to. Ačkoli je to dost možná nejméně používané video výstupní rozhraní, bezpochyby je tím nejlepším, co může MPlayer nabídnout. Stačí shlédnout některá z Blinkenlights dokumentačních videí. Na Arcade video můžete vidět výstupní rozhraní Blinkenlights v akci v 00:07:50.