3.4. Přehrávání datových proudů ze sítě nebo rour

MPlayer umí přehrávat soubory ze sítě s použitím protokolu HTTP, FTP, MMS nebo RTSP/RTP.

Přehrávání pracuje jednoduše tak, že uvedete URL na příkazovém řádku. MPlayer ctí systémovou proměnnou http_proxy a použije proxy pokud je k dispozici. Proxy může být rovněž vynucena:

mplayer http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/stream.asf

MPlayer umí číst ze std. vstupu (ne z pojmenovaných rour). To může být například použito pro přehrávání z FTP:

wget ftp://micorsops.com/something.avi -O - | mplayer -

Poznámka

Také doporučujeme zapnout -cache při přehrávání ze sítě:

wget ftp://micorsops.com/something.avi -O - | mplayer -cache 8192 -

3.4.1. Uložení proudového obsahu

Jakmile jste přiměli MPlayer přehrát váš oblíbený internetový proud, můžete použít volbu -dumpstream k uložení datového proudu do souboru. For example:

mplayer http://217.71.208.37:8006 -dumpstream -dumpfile proud.asf

uloží proudové video z http://217.71.208.37:8006 do proud.asf. Pracovat to bude se všemi MPlayerem podporovanými protokoly, jako MMS, RTSP, a tak dále.