4.5. SVGAlib

INSTALACE.  Budete muset nainstalovat svgalib i s development balíčkem, aby MPlayer vytvořil své SVGAlib rozhraní (autodetekováno, ale nelze vynutit) a nezapomeňte upravit /etc/vga/libvga.config tak, aby odpovídal vaší kartě a monitoru.

Poznámka

Ujistěte se, že nepoužíváte volbu -fs, jelikož zapíná použití softwarového škálování, což je pomalé. Pokud jej opravdu potřebujete, použijte volbu -sws 4, což poskytuje špatnou kvalitu, ale je o poznání rychlejší.

PODPORA EGA (4BPP).  SVGAlib obsahuje EGAlib a MPlayer umí zobrazovat jakýkoli film v 16 barvách, což je vhodné v následujících konfiguracích:

Hodnota bpp (bitů na pixel) musí být nastavena na 4 ručně: -bpp 4

Obraz bude nejspíš muset být zmenšený tak, aby se vešel v EGA režimu:

-vf scale=640:350

nebo

-vf scale=320:200

Když potřebujeme rychlou, ale nekvalitní škálovací rutinu:

-sws 4

Možná bude muset být vypnuta automatická korekce poměru stran:

-noaspect

Poznámka

Podle mých zkušeností lze dosáhnout nejlepší kvality obrazu na EGA obrazovkách mírným snížením jasu: -vf eq=-20:0. Na svém počítači jsem rovněž musel snížit vzorkovací kmitočet zvuku, protože zvuk pří 44kHz byl vadný: -srate 22050.

Zapnout OSD a titulky můžete pouze v kombinaci s expand filtrem, viz man stránka pro přesné parametry.