4.2. Példák

Dummy kimenet AAlib-re :)

mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://

Bemenet standard V4L-ről:

mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://

Egy sokkal mesterkéltebb példa. Ezzel a MEncoder elmenti a teljes PAL képet, levágja a széleket és deinterlace-eli a képet a linear blend algoritmus segítségével. Az audió 65 kbps-es állandó bitrátával kerül tömörítésre, a LAME codec felhasználásával. Ez a beállítás megfelelő a filmek elmentéséhez.

mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64\
    -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
    -vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o output.avi tv://

Ez ráadásul átméretezi a képet 384x288-ra és 350 kbps-sel, nagyon jó minőségben összetömöríti a videót. A vqmax opció felszabadítja a kvantálót és így lehetővé teszi a videó tömörítőnek az ilyen alacsony bitráta elérését akár a minőség kárára is. Ez használható TV-s sorozatok elmentésekor, amikor a minőség nem olyan fontos.

mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
    -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
    -oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 -sws 1 -o output.avi\
    -vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 tv://

Meg lehet adni kisebb képméretet is a -tv kapcsolónál és ki lehet hagyni a szoftveres méretezést, de ez a megközelítés a lehető legtöbb információt használja fel és egy kicsit ellenállóbb a zajokkal szemben. A bt8x8 chip-ek a pixel átlagolást csak vízszintesen tudják hardveres korlátok miatt.