2.4. Czcionki i OSD

Musisz powiedzieć MPlayerowi której czcionki ma używać, by móc cieszyć się OSD i napisami. Działa dowolna czcionka TrueType lub specjalne czcionki bitmapowe. Jednakże zalecane są czcionki TrueType, ponieważ wyglądają o wiele lepiej, mogą być prawidłowo przeskalowane do wielkości filmu i lepiej sobie radzą z różnymi sposobami kodowania.

2.4.1. Czcionki TrueType

Są dwa sposoby na skłonienie czcionek TrueType do działania. Pierwszy to podanie w wierszu poleceń pliku z czcionką TrueType przy pomocy opcji -font. Ta opcja jest też dobrym kandydatem do włożenie w plik konfiguracyjny (szczegóły na stronie man). Drugi to stworzenie dowiązania symbolicznego (symlink) o nazwie subfont.ttf wskazującego na wybraną czcionkę. Albo

ln -s /ścieżka/do/przykładowej_czcionki.ttf ~/.mplayer/subfont.ttf

dla każdego użytkownika osobno, albo ogólnosystemowe:

ln -s /ścieżka/do/przykładowej_czcionki.ttf $PREFIX/share/mplayer/subfont.ttf

Jeśli MPlayer był skompilowany z obsługą fontconfig, te metody nie zadziałają, zamiast tego -font oczekuje nazwy czcionki według fontconfig i domyślnie bierze czcionkę sans-serif. Przykład:

mplayer -font 'Bitstream Vera Sans' anime.mkv

Żeby zobaczyć jakie czcionki zna fontconfig, użyj fc-list.

2.4.2. Czcionki bitmapowe

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz lub musisz użyć czcionek bitmapowych, ściągnij zestaw z naszej strony domowej. Możesz wybierać spośród rozmaitych czcionek ISO oraz zestawów czcionek stworzonych przez użytkowników w rozmaitych kodowaniach.

Rozpakuj ściągnięty plik do katalogu ~/.mplayer lub $PREFIX/share/mplayer. Potem przemianuj lub stwórz dowiązanie symboliczne jednego z rozpakowanych katalogów na nazwę font, na przykład:

ln -s ~/.mplayer/arial-24 ~/.mplayer/font

ln -s $PREFIX/share/mplayer/arial-24 $PREFIX/share/mplayer/font

Czcionki powinny mieć odpowiedni plik font.desc, który przypisuje pozycje czcionek unicode na właściwą stronę kodową napisów. Innym rozwiązaniem jest mieć napisy zakodowane w UTF-8 i używać opcji -utf8 albo nazwać plik z napisami tak samo jak film, ale z rozszerzeniem .utf i mieć go w tym samym katalogu co film.

2.4.3. Menu OSD

MPlayer ma całkowicie definiowalny Interfejs Menu OSD.

Uwaga

Menu Ustawienia nie jest jeszcze ZAIMPLEMENTOWANE!

Instalacja

  1. skompiluj MPlayera z opcją --enable-menu dla skryptu ./configure

  2. upewnij się, że masz zainstalowaną czcionkę OSD

  3. skopiuj plik etc/menu.conf do Twojego katalogu .mplayer

  4. skopiuj plik etc/input.conf do Twojego katalogu .mplayer lub do ogólnosystemowego katalogu z konfiguracją MPlayera (domyślnie: /usr/local/etc/mplayer)

  5. sprawdź i ewentualnie przerób plik input.conf, aby określić funkcje klawiszy (wszystko jest tam opisane).

  6. uruchom MPlayera przykładową komendą:

    mplayer -menu plik.avi

  7. wciśnij dowolny klawisz, który wcześniej zdefiniowałeś