5.5. Mac OS

"Surowe" źródła MPlayera obsługują tylko Mac OS X w wersjach 10.2 i wyższych. Możesz spróbować umożliwić obsługę starszych wersji Mac OS oraz przysłać nam łaty! MPlayer nie działa na Mac OS w wersjach niższych niż 10, jednak powinien skompilować się bez problemu na systemie Mac OS X 10.2 i wyższym. Zalecanym kompilatorem jest GCC 3.x w wersji Apple. Możesz otrzymać podstawowe środowisko do kompilacji, instalując Xcode od Apple. Jeżeli masz Mac OS X 10.3.9 lub późniejszy i QuickTime 7, możesz skorzystać ze sterownika wyjścia video corevideo.

Niestety, to podstawowe środowisko ni epozwoli ci na skorzystanie ze wszystkich fajnych możliwości MPlayera. Przykładowo, żeby uzyskać wkompilowaną obsługę OSD, będziesz potrzebował bibliotek fontconfig i freetype zainstalowanych na swojej maszynie. W przeciwieństwie do innych Uniksów, takich jak większość odmian Linuksa i BSD, OS X nie ma systemu pakietów dostarczanego razem z systemem.

Można wybierać spośród co najmniej dwóch systemów pakietów: Fink i DarwinPorts.\ Oba dostarczają takie same usługi (np. dużo pakietów do wyboru, rozwiązywanie zależności, możliwość łatwego dodania/aktualizacji/usunięcia pakietów itp.). Fink oferuje zarówno binarne pakiety, jak i możliwość zbudowania wszystkiego ze źródeł. Natomiast DarwinPorts pozwala tylko na budowanie ze źródeł. Autorzy tego przewodnika wybrali DarwinPorts z powodu tej prostej przyczyny, że jego podstawowa wersja była lżejsza. Podane przykłady będą oparte na DarwinPorts.

Przykładowo, żeby skomilować MPlayera z obsługą OSD:

sudo port install pkgconfig

Zainstaluje to pkg-config, który jest systemem do zarządzania flagami kompilacji/dowiązań bibliotek. MPlayerowy skrypt configureużywa go do prawidłowego wykrywania bibliotek. Następnie możesz zainstalować fontconfig w podobny sposób:

sudo port install fontconfig

Następnie możesz uruchomić MPlayerowy skrypt configure (zapisz zmienne systemowe PKG_CONFIG_PATH i PATH, żeby configure znalazł biblioteki zainstalowane przez DarwinPorts):

PKG_CONFIG_PATH=/opt/local/lib/pkgconfig/ PATH=$PATH:/opt/local/bin/ ./configure

5.5.1. MPlayer OS X GUI

Możesz pobrać natywne GUI dla MPlayera razem z prekompilowanymi binariami MPlayera dla Mac OS X ze strony projektu MPlayerOSX, ale uwaga: projekt nie jest już aktywny.

Na szczęście, MPlayerOSX został przejęty przez członka załogi MPlayera. Wersje testowe są dostępne na stronie z materiałami do pobrania, a oficjalne wydanie powinno pojawić się już niedługo.

Aby zbudować MPlayerOSX bezpośrednio ze źródeł, potrzebujesz modułu mplayerosx, main i kopii modułu CVS main o nazwie main_noaltivec. mplayerosx to graficzna nakładka, main to MPlayer, a main_noaltivec to MPlayer zbudowany bez obsługi AltiVec.

Aby pobrać moduł z repozytorium SVN wykonaj polecenia:

svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayerosx/trunk/ mplayerosx
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk/ main

W celu zbudowania MPlayerOSX będziesz musiał utowrzyć podobną strukturę katalogów:

katalog_źródłowy_MPlayera
  |
  |--->main      (źródła MPlayera z Subversion)
  |
  |--->main_noaltivec (źródła MPlayera z Subversion skonfigurowane z opcją --disable-altivec)
  |
  |--->mplayerosx   (źródła MPlayer OS X z Subversion)

Najpierw musisz zbudować main i main_noaltivec.

Następnie ustaw globalną zmienną:

export MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.3

Potem skonfiguruj:

Jeżeli konfigurujesz dla maszyny G4 lub lepszej z obsługą AltiVec, postępuj jak poniżej:

./configure --with-termcaplib=ncurses.5 --disable-gl --disable-x11

Jeżeli konfigurujesz dla maszyny z procesorem G3 bez AltiVec, postępuj jak ponieżej:

./configure --with-termcaplib=ncurses.5 --disable-gl --disable-x11
--disable-altivec

Być może będziesz musiał wyedytować plik config.mak i zmienić wartości -mcpu -mtune z -74XX na -G3.

Następnie wykonaj

make

przejdź do katalogu mplayerosx i wpisz

make dist

Zostanie utworzony skompresowany obraz .dmg zawierający gotowy do uruchomienia program.

Możes również skorzystać z projektu Xcode 2.1; stary projekt dla Xcode 1.x już nie działa.