6.9. Wydobywanie napisów z DVD do pliku VOBsub

MEncoder jest w stanie wyciągnąć napisy z DVD do pliku w formacie VOBsub. Tworzy je para plików z rozszerzeniem .idx i .sub, które są zazwyczaj spakowane do pojedyńczego archiwum .rar. MPlayer może je odtwarzać z opcjami -vobsub i -vobsubid.

Podajesz nazwę bazową (tzn. bez rozszerzenia .idx lub .sub) pliku wyjściowego opcją -vobsubout oraz indeks dla tego pliku opcją -vobsuboutindex.

Jeżeli źródłem nie jest DVD powinieneś użyć opcji -ifo, aby wskazać plik .ifo potrzebny do stworzenia pliku wynikowego .idx.

Jeżeli źródłem nie jest DVD i nie masz pliku .ifo, będziesz musiał użyć opcji -vobsubid, aby podać id języka, które będzie umieszczone w pliku .idx.

Każde uruchomienie dołączy do istniejących napisów, jeżeli pliki .idx i .sub istnieją. Powinieneś więc usunąć je przed uruchomieniem.

Przykład 6.5. Kopiowanie dwóch napisów z DVD podczas dwu-przebiegowego kodowania

rm napisy.idx napisy.sub
mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
    -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 -sid 2
mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
    -vobsubout napisy -vobsuboutindex 1 -sid 5

Przykład 6.6. Kopiowanie francuskich napisów z pliku MPEG

rm napisy.idx napisy.sub
mencoder film.mpg -ifo film.ifo -vobsubout napisy -vobsuboutindex 0 \
    -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy