4.11. AAlib – zobrazování v textovém režimu

AAlib je knihovna pro zobrazování grafiky v textovém režimu pomocí výkonného ASCII renderovače. Existuje spousta programů, ktaré ji již podporují, jako DOOM, Quake, atd. MPlayer pro ni obsahuje šikovné rozhraní. Pokud ./configure zjistí nainstalovanou aalib, sestaví se aalib libvo rozhraní.

Můžete použít některé klávesy v AA okně pro změnu renderovacích voleb:

KlávesaAkce
1 sníží kontrast
2 zvýší kontrast
3 sníží jas
4 zvýší jas
5 vypíná/zapíná rychlé renderování
6 nastaví rozhodovací režim (žádný, error distribution, Floyd Steinberg)
7 inverze obrazu
8 přepíná mezi ovládáním aa a MPlayeru

Můžete použít následující volby příkazového řádku:

-aaosdcolor=V

změna barvy OSD

-aasubcolor=V

změna barvy titulků

kde V může být: 0 (normální), 1 (tmavé), 2 (tučné), 3 (polotučný font), 4 (reverz), 5 (speciální).

AAlib samotná poskytuje velké množství voleb. Zde je několik důležitých:

-aadriver

Nastaví doporučený aa ovladač (X11, curses, Linux).

-aaextended

Použití všech 256 znaků.

-aaeight

Použití osmibitového ASCII.

-aahelp

Vypíše všechny aalib volby.

Poznámka

Renderování je velmi náročné na CPU, zvlášť při použití AA-na-X (aalib na X) a nejméně náročné je na standardní neframebuferované konzoli. Použijte SVGATextMode pro nastavení velkého textového režimu a užijte si! (secondary head Hercules cards rock :)) (ale IMHO můžete použít volbu -vf 1bpp pro grafiku na hgafb:)

Použijte volbu -framedrop, pokud váš počítač není dostatečně rychlý pro renderování všech snímků!

Při přehrávání na terminálu dosáhnete lepší rychlosti i kvality použitím ovladače Linux, bez curses (-aadriver linux). Ale pak budete potřebovat práva k zápisu do /dev/vcsa<terminal>! Aalib to nedetekuje, ale vo_aa zkouší najít nejlepší režim. Pro více ladících možností viz http://aa-project.sf.net/tune.