4.12. libcaca – Barevná ASCII Art knihovna

Knihovna libcaca je grafická knihovna produkující text místo pixelů, takže může fungovat na starších video kartách a textových terminálech. Není nepodobná známé knihovně AAlib. libcaca vyžaduje k činnosti terminál, takže by měla fungovat na všech Unixových systémech (včetně Mac OS X) pomocí buď knihovny slang nebo knihovny ncurses, pod DOSem pomocí knihovny conio.h a na systémech Windows pomocí buď slang nebo ncurses (pomocí emulace Cygwin) nebo conio.h. Pokud ./configure detekuje libcaca, bude sestaveno rozhraní caca libvo.

Odlišnosti od AAlib jsou:

Ale libcaca má také následující omezení:

V caca okně můžete použít některé klávesy pro změnu renderovacích volby:

KlávesaAkce
d Přepíná metody rozhodování v libcaca.
a Přepíná vyhlazování v libcaca.
b Přepíná pozadí v libcaca.

libcaca také respektuje některé proměnné prostředí:

CACA_DRIVER

Nastaví doporučený caca ovladač, jako ncurses, slang, x11.

CACA_GEOMETRY (pouze X11)

Nastaví počet řad a sloupců. Např. 128x50.

CACA_FONT (pouze X11)

Nastaví použitý font. Např. fixed, nexus.

Použijte volbu -framedrop, pokud váš počítač není dost rychlý pro renderování všech snímků.