4.13. VESA - výstup do VESA BIOSu

Tento ovladač byl navržen a představen jako obecný ovladač pro jakoukoli video kartu, která má VESA VBE 2.0 kompatibilní BIOS. Další výhodou tohoto ovladače je, že zkouší vynutit zapnutí výstupu na TV. VESA BIOS EXTENSION (VBE) Version 3.0 Date: September 16, 1998 (Strana 70) uvádí:

Karty Dual-Controller.  VBE 3.0 podporuje karty s dual-controllerem za předpokladu že, jelikož jsou typicky oba controllery vybaveny stejným OEM a nastavovány jedinou BIOS ROM na stejné grafické kartě, je možné skrýt před aplikací přítomnost dvou controllerů. To omezuje nezávislé použití jednotlivých controllerů, ale umožňuje aplikacím vydaným před VBE 3.0 pracovat normálně. VBE funkce 00h (Návrat informací o controlleru) vrací kombinované informace obou conrollerů, včetně kombinovaného seznamu platných režimů. Příslušný controller je aktivován jakmile aplikace vybere režim. Všechny ostatní VBE funkce pak pracují s aktivním controllerem.

Máte tedy možnost s tímto rozhraním dostat funkční TV výstup. (Soudím že TV výstup má velmi často samostatnou jednotku, nebo aspoň samostatný výstup.)

VÝHODY

NEVÝHODY

Důležité

Nepoužívejte toto rozhraní s GCC 2.96! Nefunguje!

VOLBY PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU DOSTUPNÉ PRO VESA

-vo vesa:volby

zatím dostupné: dga pro vynucení dga režimu a nodga pro jeho potlačení. V režimu dga můžete zapnout dvojitou vyrovnávací paměť pomocí volby -double. Poznámka: Tyto volby můžete vynechat, abyste zapli autodetekci dga režimu.

ZNÁMÉ PROBLÉMY A KLIČKY