3.1. Příkazový řádek

MPlayer využívá komplexní strukturu voleb. Ta sestává z globálních voleb uváděných jako první, například:

mplayer -vfm 5

a voleb zapisovaných za jménem souboru, které se projeví pouze u tohoto jména souboru/URL/čehokoli, například:

mplayer -vfm 5 film1.avi film2.avi -vfm 4

Můžete seskupovat jména souborů/adresy URL pomocí { a }. Toho se dá využít s volbou -loop:

mplayer { 1.avi -loop 2 2.avi } -loop 3

Výše uvedený příkaz přehraje soubory v tomto pořadí: 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2.

Přehrávání souboru:

mplayer [volby] [cesta/]soubor

Jiný způsob přehrání souboru:

mplayer [volby] file:///uri-eskejpovaná-cesta-k-souboru

Přehrávání více souborů:

mplayer [výchozí volby] [cesta/]soubor1 [volby pro soubor1] soubor2 [volby pro soubor2] ...

Přehrávání VCD:

mplayer [volby] vcd://číslo_stopy [-cdrom-device /dev/cdrom]

Přehrávání DVD:

mplayer [volby] dvd://číslo_titulu [-dvd-device /dev/dvd]

Přehrávání z WWW:

mplayer [volby] http://doména.com/soubor.asf

(rovněž lze použít playlisty)

Přehrávání z RTSP:

mplayer [volby] rtsp://server.priklad.com/JmenoProudu

Příklady:

mplayer -vo x11 /mnt/Filmy/Kontakt/kontakt2.mpg
mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc
mplayer -afm 3 /mnt/DVDtrailery/alien4.vob
mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc
mplayer -abs 65536 -delay -0.4 -nobps ~/filmy/test.avi