3.2. Titulky a OSD

MPlayer umí zobrazovat titulky spolu s filmem. V současnosti podporuje tyto formáty:

MPlayer umí vyextrahovat výše uvedené formáty titulků (s výjimkou prvních třech) do následujících cílových formátů zadáním příslušných voleb:

MEncoder umí vyextrahovat DVD titulky do formátu VOBsub.

Volby příkazového řádku se pro různé formáty mírně liší:

VOBsub titulky.  VOBsub titulky se skládají z velkého (řádově megabajty) .SUB souboru a volitelného .IDX a/nebo .IFO souboru. Pokud máte soubory jako sample.sub, sample.ifo (volitelný), sample.idx – musíte předat MPlayeru volby -vobsub sample [-vobsubid id] (volitelně s plnou cestou). Volba -vobsubid je jako -sid pro DVD, můžete jí vybírat mezi titulkovými stopami (jazyky). Je-li -vobsubid vynechána, pak se MPlayer pokusí použít jazyky zadané volbou -slang a při selhání použije langidx v .IDX souboru. Pokud selže i zde, nebudou titulky.

Ostatní titulky.  Ostatní formáty tvoří jediný textový soubor obsahující časování, umístění a textovou část. Použití: máte-li soubor jako sample.txt, musíte předat volbu -sub sample.txt (volitelně s plnou cestou).

Úpravy časování a umístění titulků:

-subdelay sec

Opozdí titulky o sec sekund. Může být i záporné. Hodnota je přidána k čítači pozice ve filmu.

-subfps RYCHLOST

Nastavuje rychlost ve snímcích/sek titulkového souboru (desetinné číslo).

-subpos 0-100

Nastavuje pozici titulků.

Pokud se vám zvětšuje rozdíl mezi filmem a titulky, při použití titulkového souboru formátu MicroDVD, nejspíš se snímková rychlost titulků a filmu liší. Poznamenejme, že MicroDVD formát používá pro časování absolutní čísla snímků, ale není v něm informace o snímkové rychlosti, a proto byste měli s tímto formátem používat volbu -subfps. Chcete-li tento problém vyřešit trvale, musíte manuálně převést snímkovou rychlost souboru s titulky. MPlayer může převod udělat za vás:

mplayer -dumpmicrodvdsub -fps fps_titulků -subfps avi_fps \
    -sub soubor_s_titulky dummy.avi

O DVD titulcích si přečtěte v sekci DVD.