6.9. Extrakce DVD titulků do VOBsub souboru

MEncoder je schopen vyextrahovat titulky z DVD do VOBsub formátovaných souborů. Ty sestávají ze dvou souborů zakončených .idx a .sub a jsou obvykle zabaleny v jediném .rar archivu. MPlayer je umí přehrávat s pomocí voleb -vobsub a -vobsubid.

Zadejte základní jméno (čili bez přípony .idx nebo .sub) výstupních souborů pomocí volby -vobsubout a index pro tyto titulky ve zbývajících souborech pomocí -vobsuboutindex.

Pokud není vstup z DVD, měli byste použít -ifo pro indikaci .ifo souboru nutného k vytvoření výsledného .idx souboru.

Pokud vstup není z DVD a nemáte .ifo soubor, budete muset použít volbu -vobsubid k nastavení, pro které id jazyka se má vytvořit .idx soubor.

Každým spuštěním se přidají běžící titulky pokud soubory .idx a .sub již existují. Takže byste je měli všechny odstranit dříve než začnete.

Příklad 6.5. Kopírování dvojích titulků z DVD během dvouprůchodového enkódování

rm titulky.idx titulky.sub
mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
    -vobsubout titulky -vobsuboutindex 0 -sid 2
mencoder dvd://1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
    -vobsubout titulky -vobsuboutindex 1 -sid 5

Příklad 6.6. Kopírování francouzských titulků z MPEG souboru

rm titulky.idx titulky.sub
mencoder movie.mpg -ifo movie.ifo -vobsubout titulky -vobsuboutindex 0 \
    -vobsuboutid fr -sid 1 -nosound -ovc copy