6.8. Enkódování z množství vstupních obrázkových souborů (JPEG, PNG, TGA, atd.)

MEncoder je schopen vytvořit film z jednoho nebo více JPEG, PNG nebo TGA souborů. Pomocí jednoduchého snímkového kopírování může vytvořit MJPEG (Motion JPEG), MPNG (Motion PNG) nebo MTGA (Motion TGA) soubory.

Vysvětlení procesu:

  1. MEncoder dekóduje vstupní soubor(y) pomocí knihovny libjpeg (když dekóduje PNG, použije libpng).

  2. Potom MEncoder nakrmí dekódovaný snímek do zvoleného video kompresoru (DivX4, Xvid, FFmpeg msmpeg4, atd.).

Příklady.  Vysvětlení volby -mf je v man stránce.

Vytvoření MPEG-4 souboru ze všech JPEG souborů v aktuálním adresáři:

mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc lavc \
    -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o výstup.avi

Vytvoření MPEG-4 souboru z některých JPEG souborů v aktuálním adresáři:

mencoder mf://snímek001.jpg,snímek002.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \
    -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o výstup.avi

Vytvoření MPEG-4 souboru ze seznamu vyjmenovaných JPEG souborů (seznam.txt v aktuálním adresáři obsahuje seznam souborů k použití jako zdroj, každý soubor na samostatném řádku):

mencoder mf://@seznam.txt -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg \
    -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -oac copy -o výstup.avi

Můžete kombinovat různé typy, bez ohledu na metodu, kterou používáte – individuální jména souborů, žolíky nebo soubor se seznamem – přičemž musí mít přirozeně stejné rozměry. Takže můžete např. vzít úvodní snímek z PNG souboru a pak vložit slideshow z JPEG fotek.

Vytvoření Motion JPEG (MJPEG) souboru ze všech JPEG souborů v aktuálním adresáři:

mencoder mf://*.jpg -mf w=800:h=600:fps=25:type=jpg -ovc copy -oac copy -o výstup.avi

Vytvoření nekomprimovaného souboru ze všech PNG souborů v aktuálním adresáři:

mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -oac copy -o výstup.avi

Poznámka

Šířka musí být celé číslo násobek 4, to je dáno omezením RAW RGB AVI formátu.

Vytvoření Motion PNG (MPNG) souboru ze všech PNG souborů v aktuálním adresáři:

mencoder mf://*.png -mf w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -oac copy -o výstup.avi

Vytvoření Motion TGA (MTGA) souboru ze všech TGA souborů v aktuálním adresáři:

mencoder mf://*.tga -mf w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -oac copy -o výstup.avi