6.7. Proudové kopírování

MEncoder může zpracovat vstupní datové proudy dvěma způsoby: enkóduje je, nebo je kopíruje. Tato část je o kopírování.

Použití -oac copy pro kopírování z jednoho nosného fomátu do jiného může vyžadovat použití -fafmttag pro zachování příznaku formátu zvuku původního souboru. Například pokud konvertujete NSV soubor s AAC zvukem do nosného formátu AVI, bude příznak formátu zvuku nesprávný a bude jej nutno změnit. Seznam příznaků audio formátu naleznete v souboru codecs.conf.

Příklad:

mencoder vstupní.nsv -oac copy -fafmttag 0x706D \
    -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -o výstupní.avi