6.6. Škálování (změna velikosti) filmů

Často potřebujeme změnit velikost obrázků ve filmu a to z mnoha důvodů: zmenšení souboru, zátěže sítě atd. Mnoho lidí dokonce mění velikost při převodu DVD nebo SVCD do DivX AVI. Pokud si přejete video přeškálovat, přečtěte si sekci Zachování poměru stran.

Samotný proces škálování je prováděn video filtrem scale: -vf scale=šířka:výška. Jeho kvalita může být nastavena volbou -sws. Pokud ji neuvedete, MEncoder použije 2: bikubickou.

Použití:

mencoder vstup.mpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell \
    -vf scale=640:480 -o výstup.avi