6.5. Enkódování do MPEG formátu

MEncoder umí vytvořit výstupní soubor formátu MPEG (MPEG-PS). Pokud používáte MPEG-1 nebo MPEG-2 video, obvykle je to proto, že enkódujete pro omezený formát jako je SVCD, VCD nebo DVD. Konkrétní požadavky těchto formátů jsou objasněny v sekci návod pro vytvoření VCD a DVD.

Výstupní souborový formát MEncoderu změníte použitím volby -of mpeg.

Příklad:

mencoder vstupní.avi -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video \
    -oac copy ostatní_volby -o výstupní.mpg

Vytvoření MPEG-1 souboru vhodného pro přehrávání na systémech s minimální podporou multimédií, jako je výchozí instalace Windows:

mencoder vstupní.avi -of mpeg -mpegopts format=mpeg1:tsaf:muxrate=2000 \
    -o výstupní.mpg -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc \
    -lavcopts vcodec=mpeg1video:vbitrate=1152:keyint=15:mbd=2:aspect=4/3

To samé, ale použijeme libavformat MPEG muxer:

mencoder vstupní.avi -o VCD.mpg -ofps 25 -vf scale=352:288,harddup -of lavf \
    -lavfopts format=mpg -oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=224 -ovc lavc \
    -lavcopts vcodec=mpeg1video:vrc_buf_size=327:keyint=15:vrc_maxrate=1152:vbitrate=1152:vmax_b_frames=0

Tip:

Pokud vás z nějakého důvodu neuspokojí kvalita videa z druhého průchodu, můžete znovu spustit enkódování videa s jiným cílovým datovým tokem, s tím, že máte uložen soubor se statistikami z předchozího průchodu. To je možné proto, že cílem statistického souboru je především zaznamenat komplexitu každého snímku, která příliš nezávisí na datovém toku. Povšimněte si, že ačkoli nejvyšší kvality dosáhnete pokud všechny průchody poběží při stejném datovém toku, tak se výsledek příliš neliší.