6.4. Enkódovánído video formátu Sony PSP

MEncoder podporuje enkódování do Sony PSP video formátu, ale mohou se lišit, v závislosti na revizi PSP softwaru, s tím spojená omezení. Budete-li respektovat následující omezení, neměli byste narazit na potíže:

Příklad 6.4. Enkódování do PSP

mencoder -ofps 30000/1001 -af lavcresample=24000 -vf harddup -oac lavc \
    -ovc lavc -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=libfaac \
    -of lavf -lavfopts format=psp \
    vstupní.video -o výstupní.psp

Poznamenejme, že můžete nastavit jméno videa pomocí -info name=JménoFilmu.