6.3. Dvouprůchodové enkódování MPEG-4 ("DivX")

Název vychází z faktu, že soubor je enkódován dvakrát. První enkódování (dubbed pass) vytvoří dočasné soubory (*.log) velikosti několika megabajtů, které zatím nemažte (můžete smazat AVI, nebo raději žádné nevytvářejte a přesměrujte je do /dev/null). Ve druhém průchodu je vytvořen dvouprůchodový výstupní soubor s použitím řízení datového toku z dočasných souborů. Výsledný soubor bude mít lepší kvalitu obrazu. Pokud jste o tom teď slyšeli poprvé, měli byste si prostudovat některé návody dostupné na netu.

Příklad 6.2. Kopírování zvukové stopy

Dvouprůchodové enkódování druhé stopy z DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI zatímco se zvuk pouze zkopíruje.

mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
    -oac copy -o výstup.avi


Příklad 6.3. Enkódování zvukové stopy

Dvouprůchodové enkódování DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI a současně enkódování zvukové stopy do MP3. Při této metodě buďte opatrní, jelikož v některých případech může vést k rozjetí zvuku s videem.

mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
    -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
    -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o výstup.avi