2.2. Vlastnosti

Pak přeložte MPlayer:

./configure
make
make install

V tuto chvíli máte MPlayer připraven k použití. Ověřte si, zda nemáte soubor codecs.conf v domovském adresáři (~/.mplayer/codecs.conf) ze staré verze MPlayeru. Pokud jej najdete, odstraňte ho.

Uživatelé Debianu si mohou vyrobit .deb balíček, je to velmi jednoduché. Jen spusťte binárku

fakeroot debian/rules

v MPlayerově kořenovém adresáři. Podrobnosti viz Balíčkování Debianu.

Vždy si prostudujte výstup skriptu ./configure, a soubor config.log, které obsahují informace o tom co bude zakompilováno a co ne. Také můžete chtít vidět soubory config.h a config.mak. Pokud máte některé knihovny nainstalovány, ale nebyly detekovány skriptem ./configure, pak ověřte, zda máte příslušné hlavičkové soubory (obvykle -dev balíčky) a jejich verze jsou shodné. Soubor config.log vám obvykle prozradí co vám chybí.

Ačkoli to není podmínkou, měli byste mít nainstalovány fonty pro funkci OSD a zobrazování titulků. Doporučujeme nainstalovat soubor fontu TTF a nařídit MPlayeru jej používat. Detaily viz sekce Titulky a OSD.