2.4. Fonty a OSD

Abyste si mohli užívat OSD a titulků, musíte MPlayeru sdělit, který font má použít. Může to být jakýkoli TrueType font, nebo speciální bitmapový font. TrueType však doporučujeme, jelikož vypadají lépe, mohou být vhodně škálovány na rozměr filmu a lépe si poradí s různými znakovými sadami.

2.4.1. TrueType fonty

Existují dva způsoby, jak zprovoznit TrueType fonty. První je použít volbu -font pro volbu TrueType fontu z příkazového řádku. Tato volba bude dobrým kandidátem pro umístění do konfiguračního souboru (detaily viz manuál). Druhá je vytvoření symlinku s názvem subfont.ttf na soubor s vámi vybraným fontem. Buď

ln -s /cesta/k/sample_font.ttf ~/.mplayer/subfont.ttf

pro každého uživatele zvlášť, nebo systémový:

ln -s /cesta/k/sample_font.ttf $PREFIX/share/mplayer/subfont.ttf

Pokud byl MPlayer kompilován s podporou fontconfig, výše uvedené nebude fungovat, místo toho -font očekává fontconfig název fontu a jako výchozí bere bezpatkový font. Příklad:

mplayer -font 'Bitstream Vera Sans' anime.mkv

Seznam fontů známých fontconfigu, získáte pomocí fc-list.

2.4.2. bitmapové fonty

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete nebo potřebujete použít bitmapové fonty, stáhněte si sadu z našich stránek. Můžete si vybrat mezi různými ISO fonty a několika sadami fontů zaslaných uživateli v různých znakových sadách.

Rozbalte stažený archiv do ~/.mplayer nebo $PREFIX/share/mplayer. Pak přejmenujte nebo slinkujte jeden z rozbalených adresářů na font, například:

ln -s ~/.mplayer/arial-24 ~/.mplayer/font

ln -s $PREFIX/share/mplayer/arial-24 $PREFIX/share/mplayer/font

Fonty by měly mít vhodný font.desc soubor, který mapuje unicode pozice ve fontu na aktuální znakovou sadu textu titulků. Dalším řešením je mít titulky kódované v UTF-8 a použít volbu -utf8, nebo pojmenujte soubor s titulky stejně jako film a dejte mu příponu .utf a umístěte jej do adresáře s filmem.

2.4.3. OSD menu

MPlayer má plně uživatelsky definovatelné rozhraní OSD Menu (nabídka na obrazovce).

Poznámka

Menu Preferences NENÍ v současnosti IMPLEMENTOVÁNO!

Instalace

  1. zkompilujte MPlayer s volbou --enable-menu předanou do ./configure

  2. ujistěte se že máte nainstalován OSD font

  3. zkopírujte etc/menu.conf do svého .mplayer adresáře

  4. zkopírujte etc/menu.conf do svého .mplayer adresáře, nebo do systémového MPlayer konfiguračního adresáře (výchozí: /usr/local/etc/mplayer)

  5. zkontrolujte a upravte input.conf, abyste zapnuli klávesy pro pohyb v menu (to je popsáno zde).

  6. spusťte MPlayer podle následujícího příkladu:

    mplayer -menu file.avi

  7. stiskněte některou z kláves, kterou jste definovali