2.5. Codec installation

2.5.1. Xvid

Xvid je free software MPEG-4 ASP kompatibilní video kodec, jenž má podporu pro dvouprůchodové enkódování a plně podporuje MPEG-4 ASP. Poznamenejme, že Xvid není nutný pro dekódování Xvidem enkódovaného videa. Jako výchozí je používán libavcodec, jelikož poskytuje vyšší rychlost.

Instalace Xvid

Stejně jako většina svobodného software je dostupný ve dvou verzích: oficiálně uvolněné verzi a verzi CVS. V současnosti je CVS verze obvykle dostatečně stabilní pro použití, jelikož většinou obsahuje opravy chyb, které zůstaly po vydání. Zde uvádíme postup pro zprovoznění Xvid CVS v MEncoder:

  1. cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.xvid.org:/xvid login

  2. cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.xvid.org:/xvid co xvidcore

  3. cd xvidcore/build/generic

  4. ./bootstrap.sh

  5. ./configure

    Zde můžete přidat nějaké volby (prostudujte si výstup příkazu ./configure --help).

  6. make && make install

  7. Znovu zkompilujte MPlayer s volbami.

2.5.2. x264

x264 is a library for creating H.264 video. MPlayer sources are updated whenever an x264 API change occurs, so it is always suggested to use MPlayer from Subversion.

If you have a GIT client installed, the latest x264 sources can be gotten with this command:

git clone git://git.videolan.org/x264.git

Then build and install in the standard way:

./configure && make && make install

Now rerun ./configure for MPlayer to pick up x264 support.

2.5.3. AMR kodeky

Adaptivní Multi-Rate kodek pro mluvené slovo je používán třetí generací (3G) mobilních telefonů. Referenční implementace je dostupná od The 3rd Generation Partnership Project (zdarma pro osobní použití). Pro zapnutí podpory si stáhněte podpůrné knihovny pro AMR-NB a AMR-WB a následujte instrukce na stránce. Potom znovu zkompilujte MPlayer.