2.6. RTC

V MPlayer jsou zabudovány tři metody časování.