5.5. Mac OS

MPlayer nepracuje na Mac OS verzích pod 10, ale měl by být bez úprav kompilovatelný na Mac OS X 10.2 a vyšších. Preferovaná verze kompileru je Apple verze GCC 3.x a vyšších. Základní prostředí pro kompilaci můžete získat instalací Xcode od Apple. Máte-li Mac OS X 10.3.9 nebo pozdější a QuickTime 7 můžete použít výstupní video rozhraní corevideo.

Naneštěstí toto základní prostředí neumožňuje využít všechny pěkné vlastnosti MPlayeru. Například, budete-li chtít mít zakompilovánu podporu OSD, budete muset mít na svém stroji nainstalovány knihovny fontconfig a freetype. Narozdíl od jiných Unixů, jako je většina variant Linuxu a BSD, OS X nemá balíčkovací systém distribuovaný se systémem.

Můžete vybírat minimálně ze dvou: Finku a MacPorts. Oba poskytují zhruba stejné služby (např. mnoho dostupných balíčků, řešení závislostí, schopnost jednoduše přidávat/aktualizovat/odebírat balíčky, atp...). Fink nabízí jak předkompilované binární balíčky, tak možnost kompilovat všechno ze zdrojového kódu, zatímco MacPorts nabízí pouze možnost kompilace ze zdrojového kódu. Autor této příručky zvolil MacPorts z jednoduchého důvodu, že jeho základní nastavení je mnohem lehčí. Pozdější příklady budou založeny na MacPorts.

Například pro kompilaci MPlayer s podporou OSD:

sudo port install pkgconfig

Takto nainstalujete pkg-config, což je systém pro správu knihovních příznaků compile/link. MPlayerův skript configure jej používá pro správnou detekci knihoven. Pak můžete nainstalovat fontconfig podobným způsobem:

sudo port install fontconfig

Následně můžete pokračovat spuštěním MPlayerova configure skriptu (ověřte proměnné prostředí PKG_CONFIG_PATH a PATH, aby configure našel knihovny instalované pomocí MacPorts):

PKG_CONFIG_PATH=/opt/local/lib/pkgconfig/ PATH=$PATH:/opt/local/bin/ ./configure

5.5.1. MPlayer OS X GUI

Můžete si stáhnout nativní GUI pro MPlayer spolu s předkompilovanými binárkami MPlayeru pro Mac OS X z MPlayerOSX projektu, ale upozorňujeme: tento projekt již není aktivní.

Naštěstí byl MPlayerOSX převzat členem MPlayer týmu. Předváděcí verze lze stáhnout z naší download stránky a oficiální verze by měla přijít již brzy.

Abyste mohli skompilovat MPlayerOSX ze zdrojového kódu sami, budete potřebovat mplayerosx, main a kopii main SVN modulu jménem main_noaltivec. mplayerosx je GUI nadstavba, main je MPlayer a main_noaltivec je MPlayer přeložený bez podpory AltiVec.

Pro stažení SVN modulů použijte:

svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayerosx/trunk/ mplayerosx
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk/ main

Abyste skompilovali MPlayerOSX budete muset setavit asi toto:

Adresář_se_zdrojáky_MPlayeru
  |
  |--->main      (Zdrojový kód MPlayeru ze Subversion)
  |
  |--->main_noaltivec (Zdrojový kód MPlayeru ze Subversion konfigurován s --disable-altivec)
  |
  \--->mplayerosx   (Zdrojový kód MPlayer OS X ze Subversion)

Nejdřív musíte skompilovat main a main_noaltivec.

Pro začátek, pro dosažení maximální zpětné kompatibility, nastavte globální proměnnou:

export MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.3

Pak konfigurujte:

Pokud konfigurujete pro G4 nebo pozdější CPU s podporou AltiVec, proveďte následující:

./configure --disable-gl --disable-x11

Pokud konfigurujete pro stroj s G3 bez AltiVec, použijte:

./configure --disable-gl --disable-x11 --disable-altivec

Možná budete muset editovat config.mak a změnit -mcpu a -mtune z 74XX na G3.

Pokračujte s

make

pak jděte do adresáře mplayerosx a napište

make dist

To vytvoří komprimovaný .dmg archiv s binárkou připravenou k použití.

Také lze použít projekt Xcode 2.1; starý projekt pro Xcode 1.x již nepracuje.