5.4. Windows

Ano, MPlayer běží na Windows pod Cygwin a MinGW. Nemá zatím oficiální GUI, ale verze pro příkazový řádek je plně funkční. Měli byste navštívit konferenci MPlayer-cygwin pro pomoc a poslední informace. Oficiální Windows binárky naleznete na download stránce. Instalátor a jednoduché GUI frontendy jsou dostupné z externích zdrojů. Odkazy na ně jsme umístili v sekci Windows na naší stránce s projekty.

Pokud se chcete vyhnout použití příkazové řádky, můžete použít malý trik s umístěním zástupce na pracovní plochu, který bude obsahovat v sekci spuštění něco takového:

c:\cesta\k\mplayer.exe %1

To nechá MPlayer přehrát jakýkoli film, který je přetažen na zástupce. Přidejte -fs pro celoobrazovkový režim.

Nejlepších výsledků dosáhnete použitím nativního DirectX video rozhraní (-vo directx). Alternativami jsou OpenGL a SDL, ale výkon OpenGL se velmi různí na jednotlivých systémech a o SDL je známo, že na některých systémech drobí video nebo padá. Pokud je obraz rozsypán, zkuste vypnout hardwarovou akceleraci pomocí -vo directx:noaccel. Stáhněte si hlavičkové soubory DirectX 7 pro kompilaci výstupního rozhraní DirectX. Navíc budete muset mít nainstalovány DirectX 7 nebo vyšší, aby rozhraní pracovalo.

VIDIX nyní pracuje pod Windows jako -vo winvidix, ačkoli je stále experimentální a vyžaduje trochu manuálního nastavování. Stáhněte si dhahelper.sys nebo dhahelper.sys (s podporou MTRR) a zkopírujte jej do adresáře vidix/dhahelperwin ve svém stromě se zdrojovými kódy MPlayeru. Otevřete konzoli a přesuňte se do tohoto adresáře. Pak zadejte

gcc -o dhasetup.exe dhasetup.c

a spusťte

dhasetup.exe install

jako Administrator. Pak budete muset restartovat. Jakmile budete hotovi, zkopírujte .so soubory z vidix/drivers do adresáře mplayer/vidix relativního k vašemu mplayer.exe.

Pro nejlepší výsledky by měl MPlayer používat barevný prostor, který podporuje vaše video karta v hardware. Naneštěstí některé Windows ovladače grafických karet špatně hlásí některé barevné prostory jako podporované v hardware. Chcete-li zjistit které, zkuste

mplayer -benchmark -nosound -frames 100 -vf format=barevny_prostor film

kde barevny_prostor může být barevný prostor vypsaný volbou -vf format=fmt=help. Pokud najdete barevný prostor, který vaše karta zvládá zjevně špatně, -vf noformat=barevny_prostor zakáže jeho použití. Přidejte si to do vašeho konfig souboru, aby zůstal zakázán natrvalo.

Pro Windows máme k dispozici speciální balíčky kodeků na naší download stránce, abyste mohli přehrávat formáty, pro které zatím není nativní podpora. Umístěte kodeky někde do cesty (path), nebo přidejte --codecsdir=c:/cesta/ke/kodekům (případně --codecsdir=/cesta/ke/kodekům používate-li Cygwin) do configure. Máme několik zpráv, že Real DLL musí mít práva zápisu pro uživatele, který pouští MPlayer, ale pouze na některých systémech (NT4). Máte-li potíže, zkuste jim přidat právo zápisu.

Můžete přehrávat VCD přehráváním .DAT nebo .MPG souborů, které Windows ukazuje na VCD. Pracuje to takto (upravte písmeno disku vaší CD-ROM):

mplayer d:/mpegav/avseq01.dat

DVD pracují také, upravte -dvd-device na písmeno DVD-ROM mechaniky:

mplayer dvd://<titul> -dvd-device d:

Cygwin/MinGW terminál je spíše pomalý. Přesměrování výstupu nebo použití volby -quiet podle hlášení zvýší výkon na některých systémech. Direct rendering (-dr) může rovněž pomoci. Pokud je přehrávání trhané, zkuste -autosync 100. Pokud vám některé z těchto voleb pomohly, měli byste si je zapsat do konfiguračního souboru.

Poznámka

Runtime CPU detekce na Windows vypíná podporu SSE kvůli opakovaným a těžko vystopovatelným se SSE souvisejícím pádům. Pokud chcete mít podporu SSE pod Windows, budete muset kompilovat bez runtime CPU detekce.

Máte-li Pentium 4 a dojde k pádu při použití RealPlayer kodeků, možná budete muset vypnout podporu hyperthreading.

5.4.1. Cygwin

Musíte používat Cygwin 1.5.0 nebo vyšší, abyste mohli kompilovat MPlayer.

Hlavičkové soubory DirectX musí být rozbaleny do /usr/include/ nebo /usr/local/include/.

Instrukce a soubory nutné pro běh SDL pod Cygwin lze nalézt na libsdl stránkách.

5.4.2. MinGW

Instalace takové verze MinGW, aby bylo lze kompilovat MPlayer byla obtížná, ale nyní pracuje bez dalších úprav. Jen nainstalujte MinGW 3.1.0 nebo vyšší a MSYS 1.0.9 nebo vyšší a zvolte v MSYS postinstall, že je MinGW nainstalováno.

Rozbalte DirectX hlavičkové soubory do /mingw/include/.

Podpora MOV compressed header vyžaduje zlib, kterou MinGW neobsahuje. Konfigurujte ji s --prefix=/mingw a nainstalujte ji před kompilací MPlayeru.

Kompletní instrukce pro překlad MPlayeru a potřebné knihovny naleznete v MPlayer MinGW HOWTO.