B.3. Fonty

Jak jsme již zmínili v sekci o částech skinu, font je definován obrázkem a souborem popisu. Můžete rozmístit znaky v obrázku libovolně, ale ujistěte se, že je jejich velikost a pozice je uvedena v souboru popisu přesně.

Soubor popisu fontu (s příponou .fnt) může obsahovat řádky s komentářem začínající ';'. Soubor musí obsahovat řádek ve formě

image = obrázek

Kde obrázek je název obrázku použitého pro font (nemusíte zadávat příponu).

"char" = X, Y, šířka, výška

Zde X a Y udávají pozici char znaku v obrázku (0,0 je levý horní roh). šířka a výška jsou rozměry znaku v pixelech.

Tento příklad definuje znaky A, B, C s použítím font.png.

; Zde může být jen "font" místo "font.png".
image = font.png

; Tři znaky pro ilustraci stačí :-)
"A" =  0,0, 7,13
"B" =  7,0, 7,13
"C" = 14,0, 7,13

B.3.1. Symboly

Některé znaky mají speciální význam, jsou-li vráceny některou z proměnných použitých v dlabel. Tyto znaky mají být zobrazovány jako symboly, takže mohou být zobrazeny věci jako pěkné DVD logo místo znaku 'd' pro DVD datový proud.

Následující tabulka obsahuje znaky, které mohou být použity k zobrazení symbolů (a tudíž vyžadují odlišný font).

ZnakSymbol
pplay
sstop
epauza
nbez zvuku
mmono zvuk
tstereo zvuk
fdatový proud je soubor
vdatový proud je Video CD
ddatový proud je DVD
udatový proud je URL