B.4. GUI zprávy

Tyto zprávy mohou být generovány tlačítky, potenciometry a položkami nabídky.

evNone

Prázdná zpráva, nemá žádný efekt (možná s výjimkou Subversion verzí :-)).

Ovládání přehrávání:

evPlay

Zahájí přehrávání.

evStop

Zastaví přehrávání.

evPause

evPrev

Skočí na předchozí stopu v playlistu.

evNext

Skočí na následující stopu v playlistu.

evLoad

Otevře soubor (otevřením okna prohlížeče souborů, kde si soubor vyberete).

evLoadPlay

Stejné jako evLoad, ale navíc se okamžitě spustí přehrávání otevřeného souboru.

evLoadAudioFile

Otevře soubor se zvukem (pomocí prohlížeče souborů)

evLoadSubtitle

Otevře soubor s titulky (pomocí prohlížeče souborů)

evDropSubtitle

Vypne aktuálně použité titulky.

evPlaylist

Otevře/zavře okno playlistu.

evPlayVCD

Zkusí otevřít disk v zadané CD-ROM mechanice.

evPlayDVD

Zkusí otevřít disk v zadané DVD-ROM mechanice.

evLoadURL

Zobrazí dialogové okno pro volbu URL.

evPlaySwitchToPause

Protiklad evPauseSwitchToPlay. Tato zpráva zahájí přehrávání a zobrazí obrázek pro tlačítko evPauseSwitchToPlay (pro indikaci, že tlačítko může být stisknuto pro pozastavení přehrávání).

evPauseSwitchToPlay

Tvoří přepínač společně s evPlaySwitchToPause. Ty mohou být použity k vytvoření tradičního play/pauza tlačítka. Obě zprávy by měly být přiřazeny tlačítkům umístěným na stejné pozici v okně. Tato zpráva pozastaví přehrávání a zobrazen bude obrázek pro evPlaySwitchToPause talčítko (pro indikaci, že tlačítko může být stisknuto pro obnovení přehrávání).

Převíjení:

evBackward10sec

Převine zpět o 10 sekund.

evBackward1min

Převine zpět o 1 minutu.

evBackward10min

Převine zpět o 10 minut.

evForward10sec

Převine vpřed o 10 sekund.

evForward1min

Převine vpřed o 1 minutu.

evForward10min

Převine vpřed o 10 minut.

evSetMoviePosition

Převine na danou pozici (může být přiřazeno potenciometru; použije se relativní hodnota (0-100%) potenciometru).

Ovládání videa:

evHalfSize

Nastaví velikost okna filmu na poloviční velikost.

evDoubleSize

Nastaví velikost okna filmu na dvojnásobnou velikost.

evFullScreen

Přepíná do celoobrazovkového režimu a zpět.

evNormalSize

Nastaví velikost okna na normální velikost.

evSetAspect

Ovládání zvuku:

evDecVolume

Sníží hlasitost.

evIncVolume

Zvýší hlasitost.

evSetVolume

Nastaví hlasitost (může být sdruženo s potenciometrem; použije se relativní hodnota potenciometru (0-100%)).

evMute

Vypne/zapne zvuk.

evSetBalance

Nastaví stereováhu (může být sdruženo s potenciometrem; použije se relativní hodnota potenciometru (0-100%)).

evEqualizer

Zapne/vypne ekvalizér.

Různé:

evAbout

Otevře okno o aplikaci.

evPreferences

Otevře okno předvoleb.

evSkinBrowser

Otevře okno voliče skinů.

evIconify

Minimalizuje okno.

evExit

Ukončí program.