6.4. Kodowanie do formatu video Sony PSP

MEncoder obsługuje kodowanie do formatu video Sony PSP, ale, w zależności od wersji oprogramowania PSP, wymaga różnych ograniczeń. Powinieneś byś bezpieczny, jeśli respektujesz poniższe ograniczenia:

Przykład 6.4. kodowanie dla PSP

mencoder -ofps 30000/1001 -af lavcresample=24000 -vf harddup -oac lavc \
    -ovc lavc -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=libfaac \
    -of lavf -lavfopts format=psp \
    wejściowe.video -o wyjście.psp

Możesz też ustawić tytuł filmu dzięki -info name=TytułFilmu.