6.3. Kodowanie dwuprzebiegowe MPEG-4 ("DivX")

Nazwa związana jest z faktem, iż przy użyciu tej metody plik kodowany jest dwa razy. Pierwsze kodowanie (dubbed pass) tworzy pliki tymczasowe (*.log) o rozmiarze kilku megabajtów, nie kasuj ich od razu (możesz natomiast skasować plik AVI a jeszcze lepiej nie tworzyć go w ogóle poprzez zapisywanie w /dev/null). W drugim przebiegu przy pomocy danych o bitrate z plików tymczasowych tworzony jest plik wyjściowy drugiego przebiegu. Plik końcowy będzie miał o wiele lepszą jakość w porównaniu ze standardowym 1-przebiegowym kodowaniem. Jeżeli pierwszy raz o tym słyszysz, powinieneś zajrzeć do któregoś z wielu przewodników dostępnych w sieci.

Przykład 6.2. kopiowanie ścieżki dźwiękowej

Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kopiowaniem ścieżki dźwiękowej.

mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
    -oac copy -o output.avi


Przykład 6.3. kodowanie ścieżki dźwiękowej

Dwuprzebiegowe kodowanie DVD do MPEG-4 ("DivX") AVI z kodowaniem ścieżki dźwiękowej do MP3. Uważaj stosując tę metodę, ponieważ w niektórych przypadkach może zaowocować desynchronizacją audio/video.

mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 \
    -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 \
    -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o output.avi