6.6. Przeskalowywanie filmów

Często zachodzi potrzeba zmiany wielkości obrazu. Powodów tego może być wiele: zmniejszenie rozmiaru pliku, przepustowość sieci, itd. Większość ludzi stosuje przeskalowywanie nawet przy konwertowaniu płyt DVD, SVCD do DivX AVI. Jeżeli chcesz przeskalowywać, przeczytaj sekcję o zachowywaniu proporcji obrazu.

Proces skalowania obsługiwany jest przez filtr video scale: -vf scale=szerokość:wysokość. Jego jakość może być ustawiona parametrem -sws. Jeśli nie jest on podany MEncoder użyje wartości 2: bicubic.

Sposób użycia:

mencoder wejscie.mpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell \
    -vf scale=640:480 -o wyjście.avi