6.7. Kopiowanie strumieni

MEncoder obsługuje strumienie wejściowe na dwa sposoby: koduje lub kopiuje je. Ta sekcja jest o kopiowaniu.

Używanie -oac copy do kopiowania z jednego formatu przechowywania do innego może wymagać użycia -fafmttag żeby utrzymać znacznik formatu audio z oryginalnego zbioru. Na przykład jeśli konwertujesz zbiór NSV z audio zakodowanym AAC do formatu AVI, to znacznik formatu audio będzie nieprawidłowy i musi zostać zmieniony. Listę znaczników formatów audio znajdziesz w pliku codecs.conf.

Przykład:

mencoder wejście.nsv -oac copy -fafmttag 0x706D \
    -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell -o wyjście.avi