3.4. Strumieniowanie z sieci i potoków

MPlayer potrafi odtwarzać pliki z sieci, używając protokołów HTTP, FTP, MMS lub RTSP/RTP.

Odtwarzanie następuje przez proste podanie URLa w wierszu poleceń. MPlayer zwraca również uwagę na zmienną środowiskową http_proxy i używa proxy jeśli jest to możliwe. Korzystanie z proxy może być również wymuszone za pomocą:

mplayer http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/strumien.asf

MPlayer potrafi również czytać ze standardowego wejścia (nie z nazwanych potoków). Może to być wykorzystane np. do odtwarzania poprzez FTP:

i
wget ftp://micorsops.com/cokolwiek.avi -O - | mplayer -

Uwaga

Zalecane jest również włączenie -cache przy odtwarzaniu z sieci:

wget ftp://micorsops.com/cokolwiek.avi -O - | mplayer -cache 8192 -

3.4.1. Zapisywanie strumieniowanej zawartości

Jak już uda Ci się zmusić MPlayera do odtwarzania Twojego ulubionego strumienia internetowego, możesz użyć opcji -dumpstream aby zapisać strumień do pliku. Na przykład:

mplayer http://217.71.208.37:8006 -dumpstream -dumpfile strumien.asf

zapisze zawartość strumieniowaną z http://217.71.208.37:8006 do pliku stream.asf. Działa to ze wszystkimi protokołami obsługiwanymi przez MPlayera, jak MMS, RSTP itd.