Rozdział 3. Sposób użycia

3.1. Wiersz poleceń
3.2. Napisy i OSD
3.3. Sterowanie
3.3.1. Konfiguracja sterowania
3.3.2. Sterowanie poprzez LIRC
3.3.3. Tryb sługi
3.4. Strumieniowanie z sieci i potoków
3.4.1. Zapisywanie strumieniowanej zawartości
3.5. Strumienie zdalne
3.5.1. Kompilacja serwera
3.5.2. Używanie strumieni zdalnych
3.6. Napędy CD/DVD
3.6.1. Linux
3.6.2. FreeBSD
3.7. Odtwarzanie DVD
3.8. Odtwarzanie VCD
3.9. Decyzyjne Listy Edycji (Edit Decision Lists - EDL)
3.9.1. Używanie pliku EDL
3.9.2. Tworzenie pliku EDL
3.10. Zaawansowane audio
3.10.1. Dźwięk przestrzenny/wielokanałowy
3.10.1.1. DVDs
3.10.1.2. Odtwarzanie plików stereo przy użyciu czterech głośników
3.10.1.3. Przekazywanie AC3/DTS
3.10.1.4. Przekazywanie dźwięku MPEG
3.10.1.5. Dźwięk zakodowany macierzowo
3.10.1.6. Emulacja przestrzeni w słuchawkach
3.10.1.7. Rozwiązywanie problemów
3.10.2. Manipulowanie kanałami
3.10.2.1. Ogólne informacje
3.10.2.2. Odtwarzanie dźwięku mono przy użyciu dwóch głośników
3.10.2.3. Kopiowanie i przesuwanie kanałów
3.10.2.4. Miksowanie kanałów
3.10.3. Programowa regulacja głośności
3.11. Wejście TV
3.11.1. Kompilacja
3.11.2. Wskazówki użytkowania
3.11.3. Przykłady
3.12. Radio
3.12.1. Słuchanie radia
3.12.1.1. Kompilacja
3.12.1.2. Rady przy stosowaniu
3.12.1.3. Przykłady