3.2. Napisy i OSD

MPlayer może wyświetlać napisy podczas odtwarzania filmu. Obecnie obsługiwane są następujące formaty:

MPlayer może zrzucić wyżej wymienione formaty napisów (poza pierwszymi trzema) do następujących formatów, jeśli podasz odpowiednią opcję:

MEncoder może zrzucić napisy DVD do formatu VOBsub.

Opcje wiersza poleceń różnią się nieco dla poszczególnych formatów:

Format VOBsub.  Napisy VOBsub składają się z dużego (kilkumegabajtowego) pliku .SUB i opcjonalnych plików .IDX i/lub .IFO. Jeżeli masz takie pliki, jak przykład.sub, przykład.ifo (opcjonalne), przykład.idx - musisz przekazać MPlayerowi opcje -vobsub przykład [-vobsubid id] (pełna ścieżka jest opcjonalna). Parametr -vobsubid jest, jak -sid dla DVD - przy jego pomocy możesz wybierać pomiędzy ścieżkami napisów (różne języki). Jeżeli opcja -vobsubid jest pominięta, MPlayer spróbuje użyć języka podanego przez parametr -slang i powróci do langidx zawartego w pliku.IDX, żeby ustawić język napisów. Jeżeli to zakończy się niepowodzeniem, napisy nie będą wyświetlane.

Inne formaty napisów.  Inne formaty składają się z pojedynczego pliku tekstowego zawierającego przedział czasowy, rozmieszczenie i sam tekst. Sposób użycia: Jeżeli masz taki plik, jak przykład.txt, musisz przekazać opcję -sub przykład.txt (pełna ścieżka jest opcjonalna).

Dopasowywanie czasu wyświetlania i położenia napisów:

-subdelay sek

Opóźnia wyświetlanie napisów o sek sekund. Może być liczbą ujemną. Wartość jest dodawana do licznika czasu filmu.

-subfps ILOŚĆ

Określa ilość klatek na sekundę pliku z napisami (liczba rzeczywista).

-subpos 0-100

Określa położenie napisów.

Jeżeli podczas używania napisów w formacie MicroDVD zauważysz rosnące opóźnienie między nimi a filmem, to prawdopodobnie ilość klatek na sekundę filmu różni się od wartości, do której zostały przystosowane napisy. Zauważ, że format ten korzysta z bezwzględnych numerów klatek do wyświetlania napisów w odpowiednim momencie, ale nie zawiera w sobie informacji o wartości fps, dlatego powinieneś skorzystać z opcji -subfps. Jeżeli chciałbyś trwale rozwiązać ten problem, musisz ręcznie zmienić wartość framerate pliku z napisami. MPlayer może zrobić to za ciebie:

mplayer -dumpmicrodvdsub -fps fps_napisów -subfps fps_filmu \
    -sub zbiór_z_napisami atrapa.avi

O napisach DVD przeczytasz w rozdziale DVD.