3.1. Wiersz poleceń

MPlayer używa skomplikowanego drzewa odtwarzania. Składa się ono z opcji globalnych podanych na początku, na przykład:

mplayer -vfm 5

i opcji podanych po nazwach plików, które stosują się jedynie do podanego pliku/URLa/czegokolwiek, na przykład:

mplayer -vfm 5 film1.avi film2.avi -vfm 4

Możesz pogrupować nazwy plików/URLe za pomocą { oraz }. Przydaje się to przy opcji -loop:

mplayer { 1.avi -loop 2 2.avi } -loop 3

Powyższe polecenie odtworzy pliki w kolejności: 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2.

Odtwarzanie pliku:

mplayer [opcje] [ścieżka/]nazwa_pliku

Kolejny sposób na odtworzenie pliku:

mplayer [opcje] file:///zakodowana-ścieżka-uri

Odtwarzanie większej ilości plików:

mplayer [opcje domyślne] [ścieżka/]plik1 [opcje dla pliku1] plik2 [opcje dla pliku2] ...

Odtwarzanie VCD:

mplayer [opcje] vcd://numer_ścieżki [-cdrom-device /dev/cdrom]

Odtwarzanie DVD:

mplayer [opcje] dvd://numer_tytułu [-dvd-device /dev/dvd]

Odtwarzanie z WWW:

mplayer [opcje] http://strona.com/plik.asf

(można użyć również playlist)

Odtwarzanie z RTSP:

mplayer [opcje] rtsp://serwer.przyklad.com/nazwa_strumienia

Przykłady:

mplayer -vo x11 /mnt/Films/Contact/contact2.mpg
mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc
mplayer -afm 3 /mnt/DVDtrailers/alien4.vob
mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc
mplayer -abs 65536 -delay -0.4 -nobps ~/movies/test.avi