B.3. Czcionki

Jak wspomniano w sekcji na temat fragmentów skórki, czcionka jest definiowana przez obrazek i plik opisujący. Możesz umieścić znaki gdziekolwiek na obrazku, ale miej pewność, żeich pozycja i rozmiar jest dokładnie podana w pliku opisującym.

Plik opisujący czcionkę (o rozszerzeniu .fnt) może posiadać linie komentarzy zaczynające się znakiem ';'. Plik musi zawierać linie w postaci:

image = obrazek

Gdzie obrazek jest nazwą pliku graficznego, który zawiera czcionkę (nie musisz dopisywać jego rozszerzenia).

"char" = X, Y, szerokość, wysokość

X oraz Y określają pozycję znaku char na obrazku (0,0 to górny lewy narożnik). szerokość i wysokość to rozmiar znaku w pikselach.

Przykład: definiujemy znaki A, B, C przy użyciu pliku font.png.

; Może być "font" zamiast "font.png".
image = font.png

; Trzy znaki wystarczą do tej demonstracji :-)
"A" =  0,0, 7,13
"B" =  7,0, 7,13
"C" = 14,0, 7,13

B.3.1. Znaki specjalne (symbole)

Niektóre znaki mają specjalne znaczenie, gdy są zwracane przez pewne zmienne używane w dlabel. Znaki te mogą być wyświetlane jako symbole w ten sposób, że np. podczas odtwarzania strumienia DVD widoczne jest ładne logo zamiast znaku 'd'.

Poniższa tablica zawiera znaki używane do wyświetlania symboli (wymagają one oddzielnych czcionek).

ZnakSymbol
podtwarzanie
sstop
epauza
nbez dźwięku
mdźwięk mono
tdźwięk stereo
fstrumień z pliku
vstrumień z Video CD
dstrumień z DVD
ustrumień z URL