B.4. Sygnały GUI

Tutaj znajdują się sygnały, które mogą być generowane przez przyciski, suwaki i elementy menu.

evNone

Sygnał pusty - nic nie robi (może za wyjątkiem wersji z Subversion:-)).

Kontrola odtwarzania :

evPlay

Rozpocznij odtwarzanie.

evStop

Zatrzymaj odtwarzanie.

evPause

evPrev

Przejdź do poprzedniej pozycji na liście odtwarzania.

evNext

Przejdź do następnej pozycji na liście odtwarzania.

evLoad

Wczytaj plik (poprzez otwarcie okna przeglądarki plików, gdzie możesz wybrać plik).

evLoadPlay

Tto samo co evLoad, ale zacznij automatycznie odtwarzać zaraz po wyborze pliku.

evLoadAudioFile

Wczytaj plik dźwiękowy (z przeglądarki plików).

evLoadSubtitle

Wczytaj plik z napisami (z przeglądarki plików).

evDropSubtitle

Wyłącz aktualnie używane napisy.

evPlaylist

Otwórz/zamknij okno listy odtwarzania.

evPlayVCD

Spróbuj odczytać płytę ze wskazanego czytnika CD.

evPlayDVD

Spróbuj odczytać płytę ze wskazanego czytnika DVD.

evLoadURL

Wyświetl okienko dialogowe URL.

evPlaySwitchToPause

Przeciwieństwo evPauseSwitchToPlay. Ten sygnał zaczyna odtwarzanie oraz wyświetla obrazek dla przycisku evPauseSwitchToPlay (aby zaznaczyć, że przycisk ten może być użyty ponownie do wstrzymania odtwarzania).

evPauseSwitchToPlay

Tworzy przełącznik razem z evPlaySwitchToPause. Mogą być użyte do utworzenia wspólnego przycisku odtwarzania/pauzy. Oba sygnały powinny być powiązane z przyciskami wyświetlonymi na tej samej pozycji w oknie. Sygnał ten wstrzymuje odtwarzanie i wyświetla obrazek dla przycisku evPlaySwitchToPause (aby zaznaczyć, że przycisk ten może być użyty do kontynuowania odtwarzania).

Przewijanie:

evBackward10sec

Przewiń do tyłu o 10 sekund.

evBackward1min

Przewiń do tyłu o 1 minutę.

evBackward10min

Przewiń do tyłu o 10 minut.

evForward10sec

Przewiń do przodu o 10 sekund.

evForward1min

Przewiń do przodu o 1 minutę.

evForward10min

Przewiń do przodu o 10 minut..

evSetMoviePosition

Przewiń do pozycji (może być wykorzystane przez suwak; użyte są względne wartości (0-100%) suwaka).

Kontrola video:

evHalfSize

Ustawia okno filmu na połowę rozmiaru.

evDoubleSize

Ustaw podwójny rozmiar okna z filmem.

evFullScreen

Włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy.

evNormalSize

Ustaw typowy rozmiar okna z filmem.

evSetAspect

Kontrola dźwięku:

evDecVolume

Zmniejsz głośność

evIncVolume

Zwiększ głośność.

evSetVolume

Ustaw głośność (może być używane przez suwak; używana jest wartość względna (0-100%)).

evMute

Wycisz/przywróć dźwięk.

evSetBalance

Ustawi balans (może być używane przez suwak; używana jest wartość względna (0-100%)).

evEqualizer

Włącz/wyłącz korektor.

Różne:

evAbout

Otwórz okno "o programie".

evPreferences

Otwórz okno z ustawieniami.

evSkinBrowser

Otwórz okno przeglądarki skórek.

evIconify

Minimalizuj okno.

evExit

Wyłącz program.