Dodatek B. Format skórki MPlayera

B.1. Wstęp
B.1.1. Katalogi
B.1.2. Formaty obrazków
B.1.3. Składniki skórki
B.1.4. Pliki
B.2. Plik skin
B.2.1. Okno główne i panel odtwarzania
B.2.2. Okno ekranu
B.2.3. Menu skórki
B.3. Czcionki
B.3.1. Znaki specjalne (symbole)
B.4. Sygnały GUI
B.5. Tworzenie dobrych skórek