B.1. Přehled

Nemá to sice nic společného s formátem skinu, ale měli byste vědět, že MPlayer nemá vestavěný skin, takže si musíte alespoň jeden skin nainstalovat, chcete-li používat GUI.

B.1.1. Adresáře

Adresáře prohledávané na skiny jsou (v tomto pořadí):

 1. $(DATADIR)/skins/

 2. $(PREFIX)/share/mplayer/skins/

 3. ~/.mplayer/skins/

Poznamenejme, že první z cest se může lišit podle toho, jak je MPlayer zkonfigurován (viz volby configure skriptu --prefix a --datadir).

Každý skin je instalován do vlastního adresáře v některém z výše uvedených. Například:

$(PREFIX)/share/mplayer/skins/default/

B.1.2. Formáty obrázků

Obrázky musí být truecolor (24 nebo 32 bpp) PNG.

V hlavním okně a v přehrávači (viz níž) můžete použít obrázky s 'průhledností': Oblasti vyplněné barvou #FF00FF (magenta) jsou plně průhledné, pokud jsou zobrazovány MPlayerem. To znamená, že můžete mít tvarovaná okna, pokud má váš X server XShape rozšíření.

B.1.3. Součásti skinu

Skiny mají poměrně volný formát (narozdíl například od pevného formátu skinů Winampu/XMMS), takže je jen na vás, zda vytvoříte něco skvělého.

V současnosti jsou zde čtyři okna, která můžete dekorovat: hlavní okno, podokno, ovládací panel a nabidka (tu lze aktivovat pravým myšítkem).

 • MPlayer je ovládán v hlavním okně a/nebo v ovládacím panelu. Pozadím okna je obrázek. Následující součásti mohou (a musí) být umístěny v okně: tlačítka, potenciometry (šoupátka) a popisky. Každé součásti musíte nastavit pozici a velikost.

  A tlačítko má tři stavy (stisknuto, puštěno a zakázáno), proto musí být jeho obraz svisle rozdělen do tří částí. Detaily viz součást tlačítko.

  A potenciometr (hlavně používaný pro lištu převíjení a ovládání hlasitosti/stereováhy) může mít libovolný počet fází dělících jeho obraz na jednotlivé části pod sebou. Detaily viz hpotenciometr.

  Popisky jsou poněkud zvláštní: Znaky potřebné pro jejich vykreslení jsou brány z obrazového souboru a znaky v obrázku jsou popsány souborem popisu fontu. Tento (druhý) soubor je prostý textový soubor, který popisuje pozici x,y a velikost každého znaku v obrázku (obrázkový soubor a soubor popisu fontu spolu tvoří font). Detaily viz dlabel.

  Poznámka

  Všechny obrázky mohou mít plnou průhlednost, jak je popsána v sekci o formátech obrázků. Pokud X server nepodporuje rozšíření XShape, budou průhledné části černé. Pokud byste chtěli využít tuto vlastnost, musí být šířka pozadí hlavního okna celočíselně dělitelná 8.

 • Podokno je to okno, kde se zobrazuje film. Může v něm být zobrazen určený obrázek, pokud není načten žádný film (je docela únavné, pokud zde není nic :-)). Poznámka: průhlednost zde není povolena.

 • Nabídka je jen způsob, jak ovládat MPlayer položkami menu. Vyžadovány jsou dva obrázky: jeden z nich jako menu v normálním stavu a druhý se zvýrazněnými položkami. Když pak vyvoláte menu, je zobrazen první obrázek. Při pohybu myší přes položky, je zkopírována aktuálně vybraná položka z druhého obrázku přes ten první pod kursorem (druhý obrázek není nikdy zobrazen celý).

  Položka menu je definována svou pozicí a velikostí v obrázku (detaily viz sekce nabídka).

Jednu důležitou věc jsme ještě nezmínili: Mají-li tlačítka, potenciometry a položky menu pracovat, musí MPlayer vědět, co má udělat, pokud je na ně kliknuto. To je zajištěno pomocí zpráv (událostí). Pro tyto členy tedy musíte definovat zprávy, které budou při kliku generovány.

B.1.4. Soubory

Pro výrobu skinu budete potřebovat následující:

 • Konfigurační soubor jménem skin řekne MPlayeru, jak má dát jednotlivé části skinu dohromady a co udělat, kliknete-li někde v okně.

 • Obrázek pozadí hlavního okna.

 • Obrázky položek hlavního okna (včetně jednoho nebo více souborů s popisem fontu pro vykreslování popisek).

 • Obrázek pro zobrazení v podokně (volitelný).

 • Dva obrázky pro nabídku (ty jsou potřeba pouze pokud chcete vytvořit menu).

S výjimkou konfiguračního souboru skinu si můžete pojmenovat ostatní soubory jak chcete (s tím, že vaše soubory s popisem fontu budou mít příponu .fnt).